Letterleven.

1 Overzicht onderwerpen
2 Voorwoord leerkracht
3 Voorwoord leerling.
4 Voorbeelden werkbladen
5 Bestellen e.d.

 1. Overzicht onderwerpen

                                                           

 

1  Titelpagina   

2  Inhoud

3  Voorwoord voor de leerkracht

   4  Voorwoord  voor de leerling

   5  Materialenlijst

 

   Werkbladen:

   6  Aan de letters zie je wat

       het betekent                               

   7  Blokletters

   8  Chinees

   9  Droedels

 10  Feest

 11  Funny letters

 12  Geheimschrift

 13  Graffiti 1

 14  Graffiti 2

 15  Graffiti 3

 16  Griezelletters

 17  Herfst

 18  Hiërogliefen

 19  Hoe voel ik me ?

 20  Hoogst persoonlijk: ex libris, monogram

 21  Ik houd van

 22  Kalligram

 23  Kalligram 1a

 24  Kalligram 1b

 25  Kalligram 2a

 26  Kalligram 2b

 27  Keltische letters

 28  Kerst, nieuwjaar 1

 29  Kerst, nieuwjaar 2

 30  Kunstwerk

 31  Landschap 1

 32  Landschap 2

 33  Letterdans

 34  Letterkunst

 35  Letters aan elkaar, of mopjes

 36  Letters en het weer

 37  Letters en mensen 1

 38  Letters en mensen 2

 39  Letters knippen, scheuren, uitschuiven 1

 40  Letters knippen, scheuren, uitschuiven 2

 

 

   

 

 41  Letters met bloemen

 42  Letters met dieren 1

 43  Letters met dieren 2

44  Letters met dieren 3

45  Letters met potlood

46  Letters ontwerpen

 47  Logo

 48  Oeroud of modern

 49  Oorkonde

 50  Open letters 1

 51  Open letters 2

 52  Open letters 3

 53  Pennendans

 54  Pictogram

 55  Reclame

56  Samen

57  Schrijven in het rond

 58  Schrijven met 2 potloden

 59  Schrijven met 2 potloden: oefeningen  

 60  Spiegelschrift enz.

 61  Uitnodiging

 62  Versalen (Sierletters)

 63  Versieringen 1

 64  Versieringen 2

 65  Wat ik zeggen wou…

 66  Wenskaarten 1

 67  Wenskaarten 2

 

       Bijlagen:

 68  Alfabet 1: Open letters

69  Alfabet 2: Versaal-letters

70  Cijfers

71  Etiketten

72  Oorkonde

73  Papier met lijnen

74  Papier met ruitjes 

 75  Sierrand

 76  Sierrand

 77  Sierrand

 78  Uithangborden

 79  Verjaardagskalender                            

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                           

2. Voorwoord voor de leerkracht

                                                                   

 

Verantwoording:

De werkbladen in deze schrijfmap beantwoorden aan de herziene kerndoelen van het basisonderwijs, zeker voor wat betreft de kunstzinnige, emotionele en culturele aspecten.

De thema’s van de bladen hebben betrekking op: emotionele vorming, plaats in de (multiculturele) maatschappij, kunst, natuur. Geschiedenis van het schrift tot de dag van vandaag.  Kalligrafische aspecten , zoals de ervaring van ritme in de fijne motoriek. Beeldaspecten als: vorm, ruimte, kleur, compositie etc.(zie o.a. kerndoelen 5, 8, 54, 55, 56). Het schrift is een wereldwijd cultureel erfgoed. De bladen passen bij de leefwereld van het kind. Ze dagen uit tot zelf doen en ontdekken. Dit is positief voor het zelfbeeld van het kind. Deze map is ook te gebruiken bij andere vakken.

Ik heb de map zo samengesteld, dat er zo goed als geen interactie leerkracht – leerling nodig is. De kinderen kunnen een willekeurige bladzij kiezen en hiermee helemaal zelfstandig aan de slag gaan. Voor wat betreft de materialen ben ik bewust uitgegaan van wat op school dan wel bij de leerlingen al aanwezig is.

Op elke bladzij staat vermeld wat nodig is. Vaak kan de leerling hieruit ook een keuze maken. Verder staan op elke bladzij: uitleg, aanwijzingen en extra suggesties, voorbeelden en tekeningen.

De bladen zijn bedoeld als voorbeeldbladen. De leerling heeft dus altijd een extra vel wit of gekleurd papier nodig waarop hij/zij werkt.

Het is niet zo dat altijd álles van een bladzij gemaakt moet worden. Leerlingen kunnen ook hier weer een keuze maken, of een aantal keren met dezelfde bladzij bezig zijn.

De inhoud van de bladen past bij de belevingswereld van het kind. Ze zijn vaak speels, doen een beroep op sociale aspecten, kunnen gebruikt worden bij wereldoriëntatie of hebben een (schrijf)- kunstachtergrond. Het werken met de bladen bevordert de concentratie. En ze motiveren leerlingen tot zelf ontwerpen of om 'mooie', kunstzinnige dingen te maken.

 

Werkwijze en organisatie:

Als u de bladen kopieert en in een map doet, wordt dat de werkmap voor de leerlingen..

Wanneer verschillende leerlingen met dezelfde bladzij willen werken kunnen er een aantal van gekopieerd worden. U kunt ze ook gebruiken als u klassikaal met een bepaald thema werkt. Op de kopieermachine kan goed vergroot worden als dat nodig is.

Voor zelfstandig gebruik kan deze map op een vaste plaats in de klas staan. Leerlingen kunnen tijdens de vrijwerk uren hieruit kiezen. Te denken valt ook aan de 'crea-midda'. Misschien richt u ergens een schrijfhoek in. Net wat binnen uw organisatie van toepassing is. Wanneer u graag met de leerlingen kalligrafeert verwijs ik u naar deel 8 van mijn schrijfmethode 'Eigenhandig'. Deze staat bij de meeste schooladviesdiensten. U kunt ook een kijkje nemen op de site van de uitgever Cedin, of op mijn website 'www.arjanart.nl'.

 

Verwerking en presentatie:

Achterin de map is een bijlage. Hierbij o.a.sierranden. Deze kunnen eenvoudig gekopieerd worden. Hierin kunnen gedichten, een spreuk, een uitnodiging ed. geschreven worden. De rand kan naderhand mooi ingekleurd worden. Ook de oorkonde kunnen de leerlingen gebruiken voor wie ze zelf willen. De verjaarskalender kan met de hele groep gemaakt worden aan het begin van het schooljaar. (In het lege vak een sierletter van elk kind dat in die maand jarig is?)

Wat te doen met de werkstukken?

·         Meegeven naar huis (zeker als er een 'cadeautje' gemaakt is).

·         Verzamelen in een eigen map (de omslag vraagt ook om de naam in leuke letters).

·         Elke leerling kiest een mooi werkstuk uit voor een tentoonstelling of ouderavond.

 

Veel schrijfplezier gewenst met uw leerlingen,          Arjanne Huls-de  Rover.

 

 

                                                                            

 

3 Voorwoord voor de leerling:

 

In deze map zijn veel leuke bladen om met letters bezig te zijn. Misschien mag je zelf een bladzij kiezen die je leuk vindt. Of maken een paar van jullie, of de hele klas dezelfde bladzij?

De bladen kunnen dan gekopieerd worden.

Op elke bladzij lees je welk materiaal je nodig hebt. De meeste spulletjes zul je zelf wel hebben. Je hebt altijd wit (of gekleurd) papier nodig waar je op werkt. Wit kopieerpapier is prima. Het schijnt een beetje door, dus je kunt er op overtrekken. Als het niet heel duidelijk is kun je het ook tegen de ruit houden en zo met potlood dun overtrekken. Vraag aan juf of meester of dat mag.

Voor je met een blad bezig gaat moet je het eerst goed lezen:

Waar gaat de rolex horloges replica bladzij over? Wat kun je ermee doen?

Je ziet vaak verschillende letters: die kun je ook eerst oefenen. Meestal staan er tekeningen op. Wat ga je namaken van de bladzij? Wat ga je zelf bedenken?

Op een bladzij staan veel voorbeelden. Je hoeft niet alles te maken. Kies maar iets uit.

Soms is het handig om eerst met potlood voor te tekenen en daarna met inkt of stift. Doe dat altijd heel dun, zodat je het potlood makkelijk uit kunt gummen. Laat de inkt goed drogen voordat je gumt.

Wat kun je doen met het werk wat af is?

 

Overleg met je juf of meester :

  • Mee naar huis nemen?
  • Alles verzamelen in een mooie map waarvan je de voorkant versiert met je eigen naam?
  • Mooie werkstukken uitkiezen voor een tentoonstelling?

Zorg er altijd voor dat je werk er schoon uitziet. Opgeplakt op een groter stuk gekleurd papier of in een passe-partout staat ook mooi.

 

Veel plezier gewenst!                        Arjanne Huls-de Rover.

 

 

 

 

 

 

4. Voorbeeld werbladen:    

Klik op de onderstaande pagina's voor een vergroting.


5.Bestellen e.d.

De schrijfmap Letterpret kost € 55,00 inclusief BTW . Voor vragen of bestelling klikt u links in het blauwe gedeelte op contact.